เล่นมาหลายเรื่องความเงี่ยนเป็นเหตุมาสามควยเลยก้ได้