สุดท้ายก็๋แตกในจนได้หีนนี้ที่ปรารถนาน้ำหีทะลัก ล้น พุ่ง