ขอขึ้นเองได้ไหมใครก็ได้เย็ดหนูหน่อยแสบหีไปหมดแล้ว ต้องมาดู